Napelem állami támogatás az otthonfelújítási program keretében

 

Napelem rendszerek

Napelem pályázat

Teljes körű ügyintézés

Energiatároló cégeknek

Javitsd a napelemek és céged  hatékonyságát!

Energiatárolók cégeknek

Biztos ellátás, biztos üzemeltetés

Napelem állami támogatás

Napelem állami támogatás az otthon felújítás program keretében

 

A 2021 januárjában induló otthon felújítási program keretében szinte minden felújítási folyamatra – így napelem telepítésére is – igényelhető családok részére az 50%, utólagos finanszírozású, vissza nem térítendő állami támogatás, 3 millió forint értékben. Gyakorlatilag a Magyar Kormány a gyermeket nevelő családok otthon-felújítási támogatásáról szóló 518/2020. (XI. 25.) Kormányrendeletében foglaltak alapján igényelhető EGYSZERI állami támogatással finanszírozza azt, hogy azok lakhatási körülményeiken javítsanak. Az otthon felújítási támogatás lehetővé teszi tehát a napelem állami támogatását is 2021 január 1-től.

 

 

Napelem állami támogatás feltételei az otthon felújítási program keretében

 

Mire vehető fel otthon felújítási támogatás?

 

 • Az állami támogatást kizárólag a jogszabályban felsorolt kivitelezési, építési munkák végrehajtására lehet igényelni. Fontos tudni, hogy ebben a napelem telepítése nevesítve van: „napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje,” – vagyis napelem állami támogatás igényelhető.
 • A napelemes rendszer ára a bruttó 450.000 Ft/kWp-t nem haladhatja meg. (Ez a kisebb, 2-3 kWp-s rendszereknél bizonyos esetekben hátrányosan is érintheti a kivitelezőt.)

Az erről szóló nyilatkozatot a kivitelezőtől be kell csatolni az igényléshez (a Rendelet 9. § (3) bekezdés s) pontja értelmében)

 

Napelem állami támogatásra jogosultak köre:

 

 • Mindenképpen legalább 1 gyermeket kell nevelni, illetve a várandósság 12. hetétől 25 éves életkorig számít gyermeknek a gyermek, amennyiben együtt él a szülőkkel.
 • Ha a gyermek fogyatékkal él, gyermekek otthongondozási díjára jogosult, nincs életkori megkötés.
 • Házastársak, élettársak és egyedülállóak is kérhetik.
 • Elvált szülők esetén, ha megosztott a nevelés, az összeg ugyanekkora, de meg kell osztozniuk rajta!
 • 1 év folyamatos TB jogviszony szükséges, de 30 napra szünetelhetett, illetve az utolsó 3 hónap álláskeresési járadékot is figyelembe veszik.
 • Köztartozás mentesnek kell lenni.
 • Minden család csak egyszer kérheti ugyanarra az ingatlanra a támogatást.
 • Ha eladásra kerül az ingatlan, az összeget nem kell visszafizetni, és másik család kérheti ugyanerre az ingatlanra a támogatást.
 • Az igénylőnek, illetve gyermekének a támogatással érintett lakásban együtt legalább 50%-os mértékű tulajdonjoggal kell rendelkeznie és legalább 1 éve ezen a címen kell lakjon lakcímkártya szerint is. (itt probléma lehet, ha valaki iskola miatt másik lakcímre jelentette a gyerekét)
 • Kivétel ez alól a 12 hetes magzat, 1 évnél fiatalabb gyermek ha egy éven belül vették meg az ingatlant
 • január 1-ét követő felújításokra lehet igényelni.

Továbbá:

 • Számlával kell igazolni mind az anyag, mind a munkadíj költségeket, amit szerződéses formában (előre kiadott formanyomtatvány lesz) kell rögzíteni.
 • Csak 27% áfát tartalmazó számlákat lehet elszámolni!
 • Ha bővítéshez CSOK-ot is szeretne igénybe venni, akkor vagy a CSOK-nál, vagy ennél a támogatásnál tudja elszámolni, mindkettőnél nem lehet!
 • Államkincsár fog folyósítani utólag, tehát a munkálatokat előre kell finanszírozni.
 • Kormányhivatal fogja ellenőrizni a folyósítást követő 6 hónapon belül, hogy valóban megtörténtek-e a munkálatok.

 

Napelem állami támogatás mértéke:

 

Igényelhető állami támogatás maximum 3 millió forint: 1.500.000 Ft az anyag- és 1.500.000 Ft a munkadíj, tehát az anyag- és munkadíj támogatása 50-50%-ban kell megosztódjon. (Rendelet 7. § (3) bek.szerint ha 500.000 Ft a munkadíj, akkor az anyagból is „csak” 500.000-et lehet támogatni.

Fontos tudni tehát, hogy ahhoz, hogy a maximumot „ki tudjuk venni” a támogatásból minimum 25% munkadíj szükséges, ugyanis az anyag- és munkadíj támogatása 50-50%-ban kell megosztódjon. Például:

Felújítás összköltsége:       6.000.000,- Ft  (100%)

Anyagköltség:                     4.500.000,- Ft   (75%)

Munkadíj:                            1.500.000,- Ft   (25%)

Kifizethető támogatás: 3.000.000,- Ft  (50%)

A támogatás összegében az anyagköltség és a munkadíj arányának 50-50 %-nak kell lennie, ami 1.500.000 -.1.500.000 Ft-tal teljesül, vagyis így jár a maximális összeg.

Természetesen mindkét költségtípus lehet ennél magasabb is, de erre az összegre már nem jár plusz támogatás.

 

A részletek, példák a számításra megtalálhatóak a MÁK honlapján

Tájékoztató:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/otthonfelujitasi_tamogatas_altalanos_tajekoztato

Gyakran ismételt kérdések:

http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/lakossagi-ugyfelek/gyik

Magyar Közlöny 2020. évi 287. szám

https://magyarkozlony.hu/dokumentumok/79b0fcb4072dc656915de0e95aefe6d44026e5ef/megtekintes

 

Hitel:

– Amennyiben kellő anyagi forrás nincs meg, 2021. február 1. után már hitelt is vehetünk fel otthonunk felújítása céljából. A maximálisan igényelhető hitelösszeg 6.000.000 Ft, amire a kamat nem haladhatja meg a 3%-ot. A hitel maximális futamideje 10 év.

A felvett összegből aztán a MÁK által támogatásként jóváhagyott maximum 3.000.000 Ft levonódik, tehát a 6 millió forintból maximum 3.000.000 Ft-ot kell visszafizetni, mindössze 3%-os kamattal. (A 3%-os kamat rendkívül kedvező)

Halkan jegyezzük meg, hogy 3%-os kamatot bizonyos esetekben akár a saját számlavezető bankunk is ad ám! Ennek érdemes lehet utánajárni.

 

Hogyan nyújthatjuk be az igénylést napelem állami támogatásra? 

 

A Kincstár rendszeresített formanyomtatványán a MÁK-nál online, postai úton vagy személyesen bármelyik kormányablaknál.

Fontos tudnivalók:

 • EGY CSALÁD CSAK EGYSZER nyújthat be igényt.
 • A támogatást az utolsó számlán szereplő dátumot követően 60 napos határidőn belül lehet megigényelni.
 • A MÁK a támogatás elbírálását a beérkezést követően 30 nap alatt végzi el.
 • Hiánypótlásra EGYSZER van mód, arra az igénylőnek 30 napja van.
 • Támogatói okiratban tájékoztatnak, ha megkapjuk az összeget, és a pénzt a kérelemben megadott belföldi bankszámlára utalja a MÁK 5 napon belül.
 • A számla az igénylő nevére kell hogy szóljon
 • A beruházást a folyósítást követő 180. napig ellenőrizhetik.

 

Bruttó vagy szaldós elszámolású lesz az állami támogatással épült napelemes rendszerünk?

 

FRISSÍTÉS!!!: 2021 július 1 után is MARAD A NAPELEM ELSZÁMOLÁS SZALDÓS módszer

 

A Magyar Közlönyben 2021 június 30-án megjelent 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a vissza nem térítendő állami támogatással (más néven otthon felújítási program keretében) megvalósult NAPELEMES RENDSZEREK TOVÁBBRA IS JOGOSULTAK SZALDÓS ELSZÁMOLÁSRA, tehát az elszámolást nem váltja fel a bruttó elszámolás rendszere a korábbi tervekkel ellentétben.

Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig marad a szaldós elszámolási rendszer,  EU-s jogszabályok miatt maximum 2023. december 31-ig telepített rendszerekre vonatkozóan lehet szaldó elszámolást alkalmazni,  ezt követően más szabályzás lép majd életbe.

 

 

 

Milyen további munkálatokra lehet igénybe venni az otthonfelújítási támogatást?

 

Az alábbi munkálatokra igényelhető a támogatás:

 • víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése vagy cseréje,
 • fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
 • fűtési rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
 • az épület külső festése, színezése, valamint szigetelése, utóbbinál, ideértve a lábazatszigetelést, a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
 • a külső nyílászáró cseréje, redőny, árnyékoló, spaletta, rovarháló, biztonsági rács felszerelése vagy cseréje, párkányok, küszöbök cseréje vagy felújítása,
 • tető cseréje, felújítása, szigetelése,
 • égéstermék-elvezető építése, korszerűsítése,
 • klímaberendezés beépítése, cseréje,
 • napkollektor, napelemes rendszer telepítése, cseréje (napelemes rendszer telepítését vagy cseréjét igazoló számla esetén az abban feltüntetett anyagköltség és kapcsolódó vállalkozói díj összesítve nem haladhatja meg a bruttó 450 000 Ft/kWp összeget.)
 • belső tér felújítása, ideértve a lakás helyiségeinek belső fali, padló-, födém- vagy álmennyezeti burkolat cseréjét, felújítását, festését, tapétázását, a galériaépítést, a belső lépcső kialakítását és cseréjét, a szaniterek beépítését vagy cseréjét, a villanykapcsolók és -dugaljak kialakítását és cseréjét, a belső nyílászárók, belső párkányok, küszöbök beépítését, cseréjét vagy felújítását, a lámpák vagy világítótestek beépítését vagy cseréjét,
 • a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található épület, nem lakás céljára szolgáló helyiség (így különösen: nyári konyha, mosókonyha, tároló) felújítása,
 • kerítés építése,
 • gépjárműtároló építése vagy nyitott gépkocsibeálló kialakítása,
 • terasz, loggia, erkély, előtető építése,
 • térburkolat készítése, cseréje,
 • télikert kialakítása,
 • amennyiben az igénylő vagy gyermeke mozgáskorlátozott személynek minősül, meghatározott akadálymentesítési munkák,
 • alapozási szerkezet megerősítése, valamint
 • beépíthető bútor vagy konyhai gép beépítése, cseréje,
 • használati meleg víz rendszer kialakítása, korszerűsítése vagy elemeinek cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is.

 

 

FRISSÍTÉS!!!

2021 novemberben induló lakossági napelem pályázat részleteiért kattintson ide!

 

 

Fontos: 2021 július 1 után is MARAD A NAPELEM ELSZÁMOLÁS SZALDÓS módszer

A Magyar Közlönyben 2021 június 30-án megjelent 183/2021. (IV. 16.) Korm. rendelet alapján a vissza nem térítendő állami támogatással (más néven otthon felújítási program keretében) megvalósult NAPELEMES RENDSZEREK TOVÁBBRA IS JOGOSULTAK SZALDÓS ELSZÁMOLÁSRA, tehát az elszámolást nem váltja fel a bruttó elszámolás rendszere. Azt egyelőre nem lehet tudni, hogy meddig marad a szaldós elszámolási rendszer,  EU-s jogszabályok miatt maximum 2023. december 31-ig telepített rendszerekre vonatkozóan lehet szaldó elszámolást alkalmazni,  ezt követően más szabályzás lép majd életbe.

Kérdése van?

Írjon nekünk!

Irodánk:

2000 Szentendre, Kalászi út 3.
Arista Park

Pénzügyileg Stabil Vállalkozás

Az OPERA SOLAR Kft pénzügyi kockázata
nagyon alacsony a Dun & Bradstreet
nemzetközi minősítési rendszere alapján.

Hyundai Napelem
Würth tartószerkezet
Fronius Inverter
ABB Inverter
ABB Inverter